First Class Survivors

We found 201 people.

Name Age Class/Dept
29 1st Class Passenger
E. Allen
11 m 1st Class Passenger
H. Allison
42 1st Class Passenger
H. Anderson
62 1st Class Passenger
53 1st Class Passenger
C. Appleton
18 1st Class Passenger
M. Astor
24 1st Class Passenger
L. Aubart
27 1st Class Passenger
Servant
47 1st Class Passenger
A. Barkworth
31 1st Class Passenger
Servant
50 1st Class Passenger
H. Baxter
46 1st Class Passenger
S. Beckwith
37 1st Class Passenger
R. Beckwith
26 1st Class Passenger
K. Behr
39 1st Class Passenger
Servant
46 1st Class Passenger
Servant
31 1st Class Passenger
Servant
19 1st Class Passenger
H. Bishop
25 1st Class Passenger
D. Bishop
28 1st Class Passenger
M. Björnström-Steffansson
39 1st Class Passenger
H. Blank
30 1st Class Passenger
C. Bonnell
61 1st Class Passenger
E. Bonnell
45 1st Class Passenger
Servant
22 1st Class Passenger
E. Bowerman
37 1st Class Passenger
G. Brereton
44 1st Class Passenger
M. Brown
59 1st Class Passenger
C. Brown
58 1st Class Passenger
E. Bucknell
41 1st Class Passenger
Servant
E. Burns
42 1st Class Passenger
E. Calderhead
52 1st Class Passenger
H. Candee
36 1st Class Passenger
T. Cardeza
58 1st Class Passenger
C. Cardeza
11 1st Class Passenger
W. Carter
36 1st Class Passenger
L. Carter
36 1st Class Passenger
W. Carter
14 1st Class Passenger
L. Carter
36 1st Class Passenger
E. Cassebeer
25 1st Class Passenger
J. Cavendish
47 1st Class Passenger
C. Chaffee
27 1st Class Passenger
N. Chambers
32 1st Class Passenger
36 1st Class Passenger
Servant
V. Chaudanson
30 1st Class Passenger
G. Cherry
45 1st Class Passenger
P. Chevré
48 1st Class Passenger
26 1st Class Passenger
V. Clark
22 1st Class Passenger
Servant
A. Cleaver
64 1st Class Passenger
39 1st Class Passenger
S. Compton
55 1st Class Passenger
M. Cornell
64 1st Class Passenger
39 1st Class Passenger
H. Crosby
35 1st Class Passenger
F. Cumings
51 1st Class Passenger
P. Daly
27 1st Class Passenger
R. Daniel
36 1st Class Passenger
Servant
27 1st Class Passenger
O. Davidson
17 1st Class Passenger
V. Dick
31 1st Class Passenger
A. Dick
4 1st Class Passenger
W. Dodge
38 1st Class Passenger
R. Dodge
52 1st Class Passenger
W. Dodge
27 1st Class Passenger
M. Douglas
48 1st Class Passenger
M. Douglas
49 1st Class Passenger
C. Duff Gordon
48 1st Class Passenger
L. Duff Gordon
23 1st Class Passenger
O. Earnshaw
39 1st Class Passenger
Servant
C. Endres
54 1st Class Passenger
E. Eustis
48 1st Class Passenger
A. Flegenheim
42 1st Class Passenger
Servant
M. Fleming
36 1st Class Passenger
23 1st Class Passenger
M. Fortune
28 1st Class Passenger
E. Fortune
24 1st Class Passenger
A. Fortune
60 1st Class Passenger
M. Fortune
32 1st Class Passenger
Servant
42 1st Class Passenger
C. Frauenthal
49 1st Class Passenger
H. Frauenthal
43 1st Class Passenger
I. Frauenthal
22 1st Class Passenger
H. Frölicher
60 1st Class Passenger
M. Frölicher-Stehli
48 1st Class Passenger
M. Frölicher-Stehli
35 1st Class Passenger
L. Futrelle
45 1st Class Passenger
P. Gibson
22 1st Class Passenger
D. Gibson
41 1st Class Passenger
Servant
46 1st Class Passenger
N. Goldenberg
47 1st Class Passenger
S. Goldenberg
53 1st Class Passenger
A. Gracie
58 1st Class Passenger
19 1st Class Passenger
M. Graham
45 1st Class Passenger
B. Greenfield
23 1st Class Passenger
W. Greenfield
21 1st Class Passenger
D. Harder
25 1st Class Passenger
G. Harder
49 1st Class Passenger
48 1st Class Passenger
35 1st Class Passenger
I. Harris
27 1st Class Passenger
Servant
45 1st Class Passenger
24 1st Class Passenger
M. Hays
52 1st Class Passenger
C. Hays
17 1st Class Passenger
G. Hippach
44 1st Class Passenger
I. Hippach
51 1st Class Passenger
35 1st Class Passenger
M. Holverson
40 1st Class Passenger
H. Homer
38 1st Class Passenger
31 1st Class Passenger
J. Hoyt
39 1st Class Passenger
Servant
R. Icard
49 1st Class Passenger
J. Ismay
40 1st Class Passenger
45 1st Class Passenger
S. Kimball
42 1st Class Passenger
E. Kimball
29 1st Class Passenger
Servant
E. Kreuchen
49 1st Class Passenger
A. Leader
27 1st Class Passenger
Servant
B. Leroy
35 1st Class Passenger
Servant
55 1st Class Passenger
16 1st Class Passenger
M. Lines
50 1st Class Passenger
E. Lines
21 1st Class Passenger
G. Longley
59 1st Class Passenger
Servant
E. Lurette
16 1st Class Passenger
G. Madill
20 1st Class Passenger
Servant
R. Maioni
29 1st Class Passenger
P. Maréchal
18 1st Class Passenger
M. Marvin
24 1st Class Passenger
B. Mayné
35 1st Class Passenger
J. McGough
25 1st Class Passenger
L. Meyer
33 1st Class Passenger
37 1st Class Passenger
30 1st Class Passenger
P. Mock
31 1st Class Passenger
M. Newell
23 1st Class Passenger
M. Newell
19 1st Class Passenger
20 1st Class Passenger
A. Nourney
39 1st Class Passenger
Servant
29 1st Class Passenger
A. Omont
22 1st Class Passenger
E. Pears
22 1st Class Passenger
33 1st Class Passenger
Servant
M. Perreault
52 1st Class Passenger
A. Peuchen
56 1st Class Passenger
L. Potter
33 1st Class Passenger
G. Rheims
43 1st Class Passenger
E. Robert
45 1st Class Passenger
C. Romaine
32 1st Class Passenger
E. Rosenbaum
33 1st Class Passenger
L. Rothes
54 1st Class Passenger
E. Rothschild
48 1st Class Passenger
E. Ryerson
18 1st Class Passenger
E. Ryerson
13 1st Class Passenger
J. Ryerson
21 1st Class Passenger
S. Ryerson
47 1st Class Passenger
A. Saalfeld
24 1st Class Passenger
Servant
E. Sägesser
43 1st Class Passenger
A. Salomon
35 1st Class Passenger
E. Schabert
30 1st Class Passenger
Servant
34 1st Class Passenger
F. Seward
40 1st Class Passenger
Servant
E. Shutes
35 1st Class Passenger
S. Silverthorne
39 1st Class Passenger
56 1st Class Passenger
C. Simonius-Blumer
28 1st Class Passenger
W. Sloper
18 1st Class Passenger
M. Smith
23 1st Class Passenger
N. Snyder
24 1st Class Passenger
39 1st Class Passenger
M. Spedden
45 1st Class Passenger
F. Spedden
6 1st Class Passenger
R. Spedden
48 1st Class Passenger
32 1st Class Passenger
M. Stähelin-Maeglin
43 1st Class Passenger
A. Stengel
54 1st Class Passenger
C. Stengel
52 1st Class Passenger
61 1st Class Passenger
M. Stone
46 1st Class Passenger
M. Swift
39 1st Class Passenger
T. Taussig
18 1st Class Passenger
48 1st Class Passenger
E. Taylor
49 1st Class Passenger
J. Taylor
17 1st Class Passenger
J. Thayer
39 1st Class Passenger
M. Thayer
37 1st Class Passenger
G. Thorne
31 1st Class Passenger
G. Tucker
37 1st Class Passenger
Servant
A. Ward
60 1st Class Passenger
A. Warren
55 1st Class Passenger
E. White
45 1st Class Passenger
M. Wick
31 1st Class Passenger
M. Wick
50 1st Class Passenger
E. Widener
21 1st Class Passenger
C. Willard
21 1st Class Passenger
R. Williams
33 1st Class Passenger
Servant
45 1st Class Passenger
36 1st Class Passenger
M. Young
22 1st Class Passenger
H. Østby