Abele Rigozzi

Abele Rigozzi

Related Biographies:

Abele Rigozzi

Acknowledgements

Rigozzi family, courtesy of Gilles Baggi, Switzerland

Citation

Encyclopedia Titanica (2004) Abele Rigozzi ( ref: #4726, published 13 September 2004, generated 29th October 2020 01:57:50 PM); URL : https://www.encyclopedia-titanica.org/abele-rigozzi.html