Hendrik Bolhuis Obituary

Nieuwsblad van het Noorden

Heden den 22en Juli ontvingen wij | het treurig bericht uit Monte Carlo, | dat onze geliefde Broeder HENDRIK. in den ouderdom van 27 jaar, lij 1 het vergaan van de «Titanic» den 1 Men April op zoo jammerlijkewijze I het leven verloor, Groningen, Steentilstraat34. K. BOLHUIS. E H. BOLHUIS-OOSTINDIËR

----

Today the 22d of July we received the sad news from Monte Carlo, that our beloved Brother HENRY. at the age of 27 years, suffering one the sinking of the "Titanic" in the April 1 [sic] so miserably lost his life, Groningen, Steentilstraat34. K. BOLHUIS. E H. BOLHUIS - EAST INDIAN

Related Biographies:

Hendrik Bolhuis

Acknowledgements

Peter Engberg

Comment and discuss

500
Leave a comment...

Citation

Copyright © 1996-2019 Encyclopedia Titanica (www.encyclopedia-titanica.org) and third parties (ref: #19623, published 5 June 2015, generated 1st December 2019 07:47:37 PM)
URL : https://www.encyclopedia-titanica.org/hendrik-bolhuis-obituary.html