Encyclopedia Titanica

Misery at Home (Nędza w domu)

Dziennik Chicagoski

    Hide Ads

Aaron Willer, who went to the bottom of the sea with the Titanic, his children and the widow whom they wanted thrown out of their apartment because they could not pay the rent.

Aaron Willer and familyJudge supports a woman who lost her husband in the "Titanic" catastrophe.

In the house, at 1330 Polk street misery left nothing. Mother with five children to be thrown out of her house, deprived of the roof over her head because she can not pay the rent.

A woman lives there. (Mrs) Aaron Miller [sic], whose husband went to the seabed together with the Titanic.

The landlord of the home in which Mrs Miller [sic] lived, went to Judge Sabath with a request that a woman be thrown out on the street.

Judge Sabath, from his own pocket, gave the unfortunate widow of $25 to pay for rent and maintenance and ordered her to go home calmly.

In her apartment, she had only one chair, table and one bed. To feed herself and her five children, she was forced to sell everything.

This case was taken up by Mayor Harrison and the woman will receive support from the city.

Nędza w domu.

Sedzia wspiera kobiete, która straciła meza w katastrofie „Titanika".

W domu pnr. 1330 Polk ulica nędza nic nie zostawiła. Matkę z pięciorgiem dzieci chciano z domu wyrzucić, pozbawić dachu nad głową, bo nie może zapłaciż komornego. Mieszka tam niejaka.

Aaronowa Miller, której mąż poszedł na dno morza razem z Titanikiem. Właściciel domu, w którym Millerowa mieszka udał się do sędziego Sabatha z prośba,
by kobietę wyrzucono na ulicę.

Sedzia Sabath z własnej kieszeni dał nieszczęśliwej wdowio $25 na zapłacenie komornego i na utrzymanie i kazał jej iść do domu spokojnie. W mieszkaniu jej policya znalazła tylko jedno krzesło, stół i jedno łóżko. Dla wyżywienia pięcionga dzieci kobieta zmuszona była wszystko sprzedać.

Sprawa ta zajał się burmistrz Harrison i kobieta otrzyma wsparcie od miasta.

Related Biographies

Aaron Willer

Contributors

Gavin Bell, UK

Contribute

  Send New Information

Find Related Items

Citation

Encyclopedia Titanica (2018) Misery at Home (Nędza w domu) (Dziennik Chicagoski, Friday 26th April 1912, ref: #21875, published 30 November 2018, generated 3rd December 2022 10:45:35 PM); URL : https://www.encyclopedia-titanica.org/misery-at-home-aaron-willer.html